Podoba ci się nasza oferta?

Zadzwoń:
tel: 665208200
tel: 603205411


lub
wypełnij formularz

Regulamin

 

 

 

 

REGULAMIN OBIEKTU

 

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.

Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka.

Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu, nie mniej niż 400 zł.

Podczas długich weekendów zadatek wynosi 50 %.

Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu.

Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności z przyczyn technicznych i logistycznych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany numeru domku wybranego podczas rezerwacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY – telefon: 665 208 200, 603 205 411


Domki nie są wynajmowane na:

- imprezy integracyjne

- urodziny i 18-stki

- wieczory kawalerskie i panieńskie

 

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 6 osób).
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Cena zawiera: wodę, parking (maksymalnie 2 auta), pościel, ręczniki – 1 duży, 1 mały.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.
 7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 11. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 14. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 15. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 16. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 17. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 18. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,    z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 19. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 20. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami)
 21. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
 22. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.
 23. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 26. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 27. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Jelenia Góra.
 28. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 29. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 30. Przypadki nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciw pożarowej skutkują karą w kwocie 500 zł. Teren obiektu jest stale monitorowany.
 31. Alarm w domkach jest wyłączany podczas pobytu gości.
 32. Przed każdym domkiem są gaśnice.
 33. Grzejniki są wydawane na życzenie gości za dodatkową opłatą za prąd (cena za 1kW/h - stawka dla firm) . Liczniki są spisywane w dniu wydania grzejnika.
 34. Brama wejściowa zamykana jest od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 35. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.


Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

 

Udanego wypoczynku!

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Administratorem Twoich danych jest Firma Ogólnobudowlana i Instalacyjna „Leser” Mariusz Okoń z siedzibą ul. Szybowcowa 30 58-521 Jeżów Sudecki NIP: 611 101 09 73
 2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;
 3. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;
 4. Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:leser22@wp.pl
 8. Polityka prywatności dostępna jest w recepcji obiektu.

 

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

ZAREZERWUJ
SWÓJ POBYT

NASZE ZALETY

KOMFORTOWY WYPOCZYNEK

OAZA CISZY I SPOKOJU

CZYSTE I ŚWIEŻE POWIETRZE

tel: 665208200 , 603205411
kontakt@domki-letniskowe.net
Bożkowice 43 woj. dolnośląskie